image banner
Lễ công bố và phát hành cuốn sách “Lịch sử Đảng bộ thị trấn Ea T’ling giai đoạn 1989 - 2020”
Ngày 30/5/2024, Đảng ủy thị trấn Ea T’ling tổ chức lễ công bố và phát hành Cuốn lịch sử Đảng bộ thị trấn giai đoạn 1989 – 2020.

Về dự với buổi lễ có các đồng chí: Võ Ngọc Ánh – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy; đồng chí Bùi Công Cường - Ủy viên BTV huyện ủy, phó chủ tịch HĐND huyện; các đồng chí lãnh đạo huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện; các đồng chí đại diện các phòng, ban, hội, đoàn thể huyện; các đồng chí nguyên là lãnh đạo thị trấn Ea T’ling qua các thời kỳ; các đồng chí là lãnh đạo các xã; các đồng chí là lãnh đạo, cán bộ, công chức thị trấn, Bí thư các Chi bộ trực thuộc.

Anh-tin-bai

Thực hiện Chỉ thị số 20-CT/ TW ngày 18/01/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục Lịch sử Đảng; Kế hoạch 92-KH/HU, ngày 29/11/2020 của Huyện ủy Cư Jút về thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 18/01/2021 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; Thông báo số 517-TB/HU, ngày 25/10/2022 của Huyện ủy Cư Jút về việc đồng ý chủ trương biên soạn Lịch sử Đảng bộ thị trấn Ea T'ling; Công văn số 220-CV/BTGHU, ngày 28/11/2022 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy về việc hướng dẫn viết lịch sử Đảng bộ; Công văn số 359-CV/BTGHU, ngày 17/5/2024, về việc thống nhất nội dung “Đề tài lịch sử Đảng bộ thị trấn giai đoạn 1989-2020”

Từ cuối năm 2022, Đảng ủy thị trấn Ea T’ling đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác  sưu tầm, khai thác tư liệu, nghiên cứu, biên soạn và tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo thị trấn qua các thời kỳ, của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ thị trấn, cuốn Lịch sử Đảng bộ thị trấn Ea T’ling  (1989 - 2020).  Đến nay, nội dung bản thảo cuốn lịch sử thị trấn Ea T’ling đã hoàn thiện về nội dung và hình thức.

Nội dung bản thảo cuốn Lịch sử Đảng bộ thị trấn Ea T’ling đã hoàn thiện với hơn 130 trang (A4); 24 trang phụ bản ảnh, cơ bản đáp ứng được nội dung, hình thức và xuất bản để phục vụ công tác chính trị, giáo dục truyền thống cách mạng trên quê hương. 

Cuốn Lịch sử Đảng bộ thị trấn Ea T’ling gồm có: Lời nói đầu, Kết luận, Phụ lục. Phần Nội dung gồm có 4 chương:

Chương I: THỊ TRẤN EA T'LING, VÙNG ĐẤT, CON NGƯỜI VÀ TRUYỀN THỐNG LỊCH SỬ

I. Điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, dân cư và văn hóa

II. Quá trình thay đổi địa giới hành chính của thị trấn Ea t’ling qua các thời kỳ lịch sử.

III. Khái quát truyền thống đấu tranh của nhân dân các dân tộc trên địa bàn thị trấn Ea T’ling

Chương II: THỊ TRẤN EA TLING TRONG SỰ NGHIỆP ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP, TỰ DO, THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC VÀ XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1930 - 1989)

I. Nhân dân các dân tộc Ea T’ling trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc (1930 - 1975)

II. Nhân dân các dân tộc Ea T'ling trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ thành quả cách mạng, bước đầu thực hiện đường lối đổi mới (1975 - 1989)

Chương III: THỊ TRẤN EA T’LING ĐƯỢC THÀNH LẬP,  ĐẢNG BỘ RA ĐỜI LÃNH ĐẠO NHÂN DÂN THỰC HIỆN SỰ NGHIỆP ĐỔI MỚI (1989 - 2000)

I. Thành lập thị trấn Ea T’ling, Đảng bộ ra đời lãnh đạo nhân dân tiếp tục thực hiện sự nghiệp đổi mới (1989 - 1995).

II. Đảng bộ thị trấn Ea T’ling lãnh đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xóa đói giảm nghèo, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân (1996 - 2000).

Chương IV: ĐẢNG BỘ THỊ TRẤN EA T’LING LÃNH ĐẠO NHÂN DÂN ĐẨY MẠNH XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN THÀNH ĐÔ THỊ LOẠI IV (2000 - 2020)

I. Lãnh đạo Nhân dân phát huy sức mạnh hệ thống chính trị, xây dựng kinh tế đô thị (2000 - 2010).

II. Tập trung nguồn lực xây dựng thị trấn trở thành Đô thị loại IV, xứng tầm là vị trí là trung tâm chính trị, kinh tế - xã hội của huyện (2010 - 2020).

Cuốn sách được phát hành có ý nghĩa quan trọng trong đời sống chính trị tư tưởng của Đảng bộ thị trấn, giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hiểu rõ các giá trị truyền thống, lòng yêu quê hương đất nước, phấn đấu vươn lên của Nhân dân thị trấn Ea T'ling cũng như sự lãnh đạo của Đảng bộ trong suốt 31 năm qua.

Anh-tin-bai

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Võ Ngọc Ánh  – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy đã biểu dương sự tâm huyết, nỗ lực của Đảng ủy thị trấn trong việc biên soạn, hoàn thành cuốn sử. Đồng chí đề nghị: Đảng ủy, các tổ chức chính trị - xã hội, các chi bộ trực thuộc và hệ thống các trường học trên địa bàn thị trấn tổ chức quán triệt, tìm hiểu, tuyên truyền sâu rộng về nội dung cuốn sách bằng các hình thức phù hợp; đưa việc tìm hiểu cuốn lịch sử vào nội dung sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, đoàn thể và liên hệ với thực tiễn công tác của tổ chức, đơn vị mình, giúp cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và đoàn viên, hội viên, đặc biệt là thế hệ trẻ nắm chắc, hiểu rõ về các giá trị truyền thống, lịch sử vẻ vang của Đảng bộ thị trấn cũng như những đóng góp to lớn của các thế hệ cán bộ, Nhân dân thị trấn Ea T’ling trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; Đảng ủy, chính quyền thị trấn tiếp tục nghiên cứu và vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm để từ đó nâng cao chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới; trọng tâm trước mắt quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, lập thành tích thiết thực chào mừng các kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh năm 2024./.

Đánh giá - Nhận xét

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

 

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CƯ JÚT - TỈNH ĐẮK NÔNG
Cơ quan chủ quản:UBND thị Trấn EaTling
Giấy phép: số 144/GCN-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Nông cấp ngày 20/05/2019.
Địa chỉ: Đường Ngô Quyền, Thị trấn EaTling, Huyện Cư Jút, Tỉnh Đắk Nông.
Điện thoại: 02613 882 268                   
Email: eating.cujut@daknong.gov.vn    

(Ghi rõ nguồn "http://http://eatling.cujut.daknong.gov.vn//" khi phát hành lại thông tin từ website này)

 
ipv6 ready

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang