"

Đại hội XIII của Đảng mở ra nhiều cơ hội để Đắk Nông phát triển

Chủ nhật - 07/02/2021 22:11 297 0
Sau khi Đại hội lần thứ XIII của Đảng thành công, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Nguyễn Đình Trung đã trả lời phỏng vấn của phóng viên (PV) Báo Đắk Nông về việc vận dụng cơ hội từ nghị quyết Đại hội gắn với công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2021 cũng như giai đoạn 2021-2025.
3500 CT 2
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Nguyễn Đình Trung

PV: Chào đồng chí! Trước tiên, xin chúc mừng đồng chí đã trúng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Thưa đồng chí, vừa là Ủy viên Trung ương Đảng, lại đảm trách vai trò lãnh đạo tỉnh, đồng chí sẽ thể hiện vai trò này như thế nào trong việc đưa Đắk Nông “trở thành tỉnh trung bình khá vào năm 2025 của vùng Tây Nguyên” như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đã đặt ra ?

Đồng chí Nguyễn Đình Trung: Được Đại hội lần thứ XIII của Đảng bầu vào Ban Chấp hành Trung ương là một vinh dự lớn lao của cá nhân tôi và địa phương. Để đưa Đắk Nông “trở thành tỉnh trung bình khá vào năm 2025 của vùng Tây Nguyên” thì Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII cũng đã đề tra 5 nhóm nhiệm vụ giải pháp và 3 đột phá chiến lược.

Trước hết, cần phải có sự lãnh đạo toàn diện của Tỉnh ủy đối với toàn bộ hệ thống chính trị trong việc thực hiện các nhóm nhiệm vụ giải pháp và đột phá chiến lược đã đề ra.

Với trách nhiệm cá nhân, là một Ủy viên Trung ương khóa XIII của Đảng, tôi thấy rằng, mình có trách nhiệm cao hơn trong công tác xây dựng đảng ở địa phương như: Quán triệt, thể chế hóa các nghị quyết của địa phương, của Đại hội XIII, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư... để lãnh đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Qua việc lãnh đạo thực hiện nghị quyết của Đảng ở địa phương, tôi cũng sẽ kịp thời đề xuất với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về những vấn đề quan trọng ở địa phương để Trung ương xem xét, quyết định.

PV: Thưa đồng chí, Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã nêu ra các đột phá chiến lược. Theo đồng chí, đâu là điểm phù hợp để tỉnh có thể vận dụng nhằm đưa Đắk Nông trở thành tỉnh trung bình khá của khu vực ?

Đồng chí Nguyễn Đình Trung: Như chúng ta đã biết, Đại hội XIII của Đảng đã thống nhất cao, đề ra 3 đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ, đó là: Hoàn thiện thể chế pháp luật; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thứ 3 là xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ về kinh tế-xã hội.

Với tỉnh Đắk Nông, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII cũng xác định 3 đột phát chiến lược trong nhiệm kỳ 2020-2025 là: Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư của tỉnh, trước hết là cải cách thủ tục hành chính và nâng cao môi trường cạnh tranh, thu hút đầu tư, tạo điều kiện hỗ trợ doanh nghiệp.

Đột phá thứ hai, xây dựng kết cấu hạ tầng; trong đó, ưu tiên xây dựng mới và nâng cấp các tuyến đường nội tỉnh. Đồng thời, tỉnh cũng đề xuất Trung ương thúc đẩy đầu tư xây dựng tuyến cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh đi Tây Nguyên, qua Đắk Nông.

Đột phá chiến lược thứ ba là phát triển nguồn nhân lực; trong đó, ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao trong hệ thống chính trị và đặc biệt là đối với đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý và nguồn nhân lực trong một số ngành, lĩnh vực trọng điểm, trụ cột.

Tôi cho rằng, những đột phá chiến lược của Đắk Nông nhiệm kỳ 2020-2025 cơ bản phù hợp với những đột phá chiến lược tại Đại hội XIII của Đảng đã đề ra. Đây là một điều rất thuận lợi để Đắk Nông thực hiện tốt những đột phá, định hướng của địa phương.
 

3500 CT 1
Công trình hồ chứa nước Nam Xuân (Krông Nô) hoàn thiện sẽ phục vụ tưới cho 1.700 ha đất sản xuất trong năm 2021

PV: Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh. Tuy nhiên, trước những khó khăn về thiên tai, dịch bệnh, giá cả nông sản bấp bênh…, tỉnh sẽ có những giải pháp gì để vượt qua ?

Đồng chí Nguyễn Đình Trung: Có thể nói, trước những khó khăn này, trong năm 2021, tỉnh đã đề ra 4 nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để tổ chức thực hiện. Ở đây, tôi có thể nêu một số nhiệm vụ giải pháp cơ bản.

Trong phát triển kinh tế thì đề ra nhiệm vụ giải pháp trong nông nghiệp, nông thôn. Năm 2021, toàn tỉnh phải xây dựng được 3 xã nông thôn mới; thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp để phát triển ngành đạt được mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra.

Đối với lĩnh vực công nghiệp, tỉnh đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu Công nghiệp Nhân Cơ 2 và hỗ trợ nhà đầu tư phát triển công nghiệp bô xít - luyện nhôm, điện gió, năng lượng tái tạo. Tỉnh cũng tiếp tục hỗ trợ phát triển thương mại, du lịch và dịch vụ; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trên địa bàn; phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; tăng cường quản lý tài nguyên, quản lý rừng, bảo vệ môi trường và đề ra biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu.

Riêng nhóm lĩnh vực văn hóa xã hội, tỉnh cũng đề ra nhiều nhiệm vụ giải pháp như: Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo; chăm lo sức khỏe Nhân dân và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, cũng như công tác xóa đói giảm nghèo.

Ở lĩnh vực quốc phòng an ninh và đối ngoại cũng có nhiều nhiêm vụ, giải pháp. Cụ thể, để an ninh quốc phòng được giữ vững, trật tự an toàn được bảo đảm cũng như tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, UBND tỉnh đề ra 17 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thực hiện tốt 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm mà Tỉnh ủy đã đề ra trong năm 2021.
 

3500 chu1
Lĩnh vực thương mại-dịch vụ là một trong những thế mạnh kinh tế của tỉnh sẽ tiếp tục được khuyến khích phát triển trong năm 2021. (Ảnh: Người dân chọn mua hoa tại chợ hoa xuân thành phố Gia Nghĩa. Ảnh Nguyễn Nam)

PV: Thưa đồng chí, trong những ngày này, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Với cương vị là người đứng đầu UBND tỉnh, đồng chí đã có những chỉ đạo nào để người dân trên địa bàn tỉnh an tâm vui xuân, đón Tết ?

Đồng chí Nguyễn Đình Trung: Trước những diễn biến phức tạp của tình hình dịch Covid-19, ngay trong quá trình dự Đại hội XIII của Đảng tại thủ đô Hà Nội tôi cũng đã có chỉ đạo về địa phương để triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương trong công tác phòng, chống dịch.

Ngay sau khi Đại hội XIII của Đảng kết thúc, tôi cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh chủ trì cuộc họp để bàn các biện pháp, giải pháp cụ thể, nhằm tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Chúng tôi đã thống nhất những mục tiêu và cùng quyết tâm trong hệ thống chính trị, cũng như ở từng ngành, địa phương trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 như: Đề cao trách nhiệm cá nhân của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác phòng, chống dịch; bố trí đầy đủ nguồn lực để đáp ứng nhu cầu trong phòng, chống dịch và đưa ra quyết định cụ thể để triển khai các biệp pháp phòng, chống dịch có hiệu quả.

Tôi tin tưởng rằng, với sự lãnh đạo của cấp ủy, sự quyết liệt của chính quyền, các cấp, các ngành, địa phương và sự đồng thuận, tự giác cao của người dân thì công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông sẽ đạt hiệu quả tốt để người dân trên địa bàn tỉnh đón một cái Tết vui tươi, an toàn và hạnh phúc.

Tác giả bài viết: Công Tính - Báo Đăk Nông Online

Nguồn tin: www.baodaknong.org.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thông báo mời họp
Quy hoạch sử dụng đất
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Thăm dò ý kiến

Đánh giá mức độ hành lòng của người dân về Dịch vụ công

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập10
  • Hôm nay1,827
  • Tháng hiện tại51,107
  • Tổng lượt truy cập1,153,606
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây