"

Đại hội Công đoàn cơ sở thị trấn Ea T'ling lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Thứ ba - 14/03/2023 04:13 1.043 0
Sáng 10/03/2023, Công đoàn cơ sở thị trấn Ea T'Ling long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
z4181242291047 76a636bac2d65f474b0e2bb77bb44292
Nhãn
Về dự, tặng hoa chúc mừng Đại hội có đồng chí Đào Thị Lê, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Cư Jút; đồng chí Phạm Thế Ninh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Hữu Ánh, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND thị trấn Ea T'Ling; đại diện các tổ chức chính trị xã hội thị trấn cùng các đoàn viên Công đoàn thị trấn Ea T'Ling.
z4181258343966 403e9626c99212b52c36ce63ee4ab1fb
 
z4181261324881 d0ed0bbbe5cb8164a0d2187a6a0a8dba
Văn nghệ chào mừng Đại hội
z4181266316911 42379916e3c8ab23eb710c385cb4798c
Chủ tịch Công đoàn cơ sở thị trấn Ea T'Ling Nguyễn Thị Hòa phát biểu khai mạc Đại hội
     Công đoàn cơ sở thị trấn Ea T'Ling có 31 đoàn viên. Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid -19, nhưng Công đoàn thị trấn Ea T'Ling đã tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, khẳng định rõ vai trò đại diện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chăm lo đời sống cho đoàn viên, tích cực tham gia gia xây dựng Đảng, chính quyền. Với sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ, công chức, đoàn viên Công đoàn đã tổ chức thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Công đoàn thị trấn, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đề ra. Trong nhiệm kỳ, Công đoàn đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật. Hàng năm, Ban chấp hành Công đoàn phối hợp với UBND thị trấn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức đảm bảo công khai, dân chủ. BCH Công đoàn thị trấn thường xuyên nắm bắt tâm tư nguyện vọng của đoàn viên Công đoàn, tham mưu với Đảng ủy, UBND thị trấn thực hiện tốt chế độ chính sách tiền lương, xét khen thưởng, tổ chức thăm hỏi đoàn viên, tặng quà nhân các dịp ngày Lễ, Tết; tiếp nhận và tổ chức trao quà cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn.
z4181446124447 e21cd7a8b4a83709cb2a310e1c71ed25
Đoàn chủ tịch
     Công đoàn thị trấn tích cực thực hiện các phong trào thi đua như: phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước – đảm việc nhà”… gắn với cuộc vận động “Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức”. Cán bộ, đoàn viên công đoàn tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ thông tin, tham gia xây dựng chính quyền điện tử, chấp hành các quy định của cơ quan, đảm bảo hiệu quả sử dụng thời gian làm việc. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức thị trấn được chuẩn hóa với 26 đồng chí có trình độ Đại học, Cao đẳng, 2 đồng chí có trình độ Trung cấp, Sơ cấp: 02 đồng chí; Lý luận chính trị: Cao cấp: 03 đồng chí, trung cấp: 14 đồng chí; sơ cấp: 11 đồng chí.
z4181454833638 d91b65ba10e7beb9c7335cfd0cf35fcc
Lãnh đạo tặng hoa chúc mừng Đại hội
Trong nhiệm kỳ qua, cán bộ, đoàn viên gương mẫu thực hiện và vận động Nhân dân ủng hộ xây dựng cơ sở hạ tầng xây dựng đô thị văn minh, hiến đất làm các công trình phúc lợi, áp dụng các tiến bộ KHKT vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế nông nghiệp. Với những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ qua, Công đoàn cơ sở thị trấn luôn được công nhận Công đoàn cơ sở đạt vững mạnh, được Liên đoàn Lao động huyện tặng nhiều Bằng khen, giấy khen.
Phát huy kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Công đoàn cơ sở thị trấn Ea T'Ling, nhiệm kỳ 2023 – 2028, tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp, tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn và xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh; thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức và cán bộ công đoàn cơ sở đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn Ea T'Ling, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra.
z4181471124533 ad5dc674a692a59133e00fa37afd8a09
Quang cảnh Đại hội
Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đào Thị Lê, Chủ tịch LĐLĐ huyện Cư Jút và đồng chí Phạm Thế Ninh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy thị trấn đã biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động của Công đoàn cơ sở thị trấn Ea T'Ling đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời nêu lên một số nhiệm vụ quan trọng để Công đoàn cơ sở thị trấn đưa vào thực hiện trong nhiệm kỳ tới đó là: Thực hiện tốt nhiệm vụ đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên nhằm phát huy tốt vai trò để tổ chức công đoàn thực sự là mái nhà chung của đoàn viên công đoàn. Phối hợp thực hiện tốt quy chế dân chủ trong đơn vị thông qua hội nghị cán bộ, công nhân viên chức hàng năm, phát huy quyền dân chủ của cán bộ, đoàn viên; phối hợp thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi của cán bộ đoàn viên tại cơ quan, đơn vị. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên. Triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là các phong trào thi đua gắn với cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức “Trung thành - sáng tạo - tận tụy – gương mẫu” và các cuộc vận động của ngành, công đoàn cấp trên phát động. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến.
z4181478921830 5632a64770cacb4272eae825555370e5
Đồng chí Phạm Thế Ninh - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy phát biểu tại Đại hội
z4181479592563 c0120f3d55ca52ff49f342e30a858183
Đồng chí Đào Thị Lê, Chủ tịch LĐLĐ huyện Cư Jút phát biểu tại Đại hội
Tại Đại hội, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn cơ sở thị trấn Ea T'Ling, nhiệm kỳ 2023-2028, gồm 5 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Thị Hòa được  tín nhiệm bầu tái giữ chức Chủ tịch Công đoàn cơ sở thị trấn Ea T'Ling, nhiệm kỳ 2023 - 2028; các đại biểu bỏ phiếu bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn huyện, nhiệm kỳ 2023 – 2028./.
z4181490606840 c71390a5ea74164a73744719a1909bb5
Đại biểu tham gia bỏ phiếu bầu BCH Công đoàn cơ sở thị trấn Ea T'Ling, nhiệm kỳ 2023 - 2028
z4181496279842 009ab9f11acd6f9e5809b2f6262e5dec
Đoàn Đại biểu đi dự ĐH công đoàn huyện và BCH Công đoàn cơ sở thị trấn Ea T'Ling ra mắt nhận nhiệm vụ
z4181501805921 54eb4d33a6a98eb74171878f46a4e75f
Công đoàn cở sở tặng hoa các đồng chí thôi tham gia BCH Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028
z4181501070291 c6364f90649fa69242f95d14bacc5dc9
BCH Công đoàn tặng hoa các đồng chí nguyên là Chủ tịch Công đoàn cơ sở thị trấn Ea T'Ling
 

Tác giả bài viết: Anh Quốc

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thông báo mời họp
Quy hoạch sử dụng đất
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Thăm dò ý kiến

Đánh giá mức độ hành lòng của người dân về Dịch vụ công

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập46
  • Hôm nay3,793
  • Tháng hiện tại37,757
  • Tổng lượt truy cập1,377,522
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây