UBND Tỉnh Đăk Nông tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021

Thứ tư - 16/12/2020 19:44 89 0
Chiều ngày 14/12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Các đồng chí: Nguyễn Đình Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Xuân Hải – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Trọng Yên – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.
7d24b270 e82d 4e86 9aac 22a1be68299a?t=1608018310918
Đ/c Nguyễn Đình Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị

Theo báo cáo tại Hội nghị, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông đã bảo đảm đúng chính sách, đường lối, sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự giám sát của HĐND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội; tuân thủ đúng pháp luật và Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, Ban cán sử đảng và của UBND tỉnh, phát huy vai trò tập thể gắn liền với đề cao trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch UBND tỉnh và từng thành viên UBND tỉnh; xử lý công việc đúng thẩm quyền theo quy định; phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ.

Về kết quả thực hiện 16 nhóm chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 đặt ra tại Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh, từ kết quả thực hiện 11 tháng, ước kết quả thực hiện cả năm như sau:

Có 11/16 nhóm chỉ tiêu ước đạt và vượt kế hoạch, chiếm 68,75%, gồm:

Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp chiếm 39,2%/KH 41,58%; Công nghiệp xây dựng 18,3%/KH 17,22%; Dịch vụ 36,3%/KH 34,92%; Thuế sản phẩm trừ trợ cấp 6,2%/KH 6,28. Tỉ lệ nhựa hóa chung đường tỉnh ước đạt 65%/KH 64%. Tỉ lệ đáp ứng cho diện tích có nhu cầu tưới ước đạt 80%; Tỉ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh ước đạt 90%; Tỉ lệ hộ dân thành thị sử dụng nước sạch ước đạt 100%. Tỉ lệ số hộ được sử dụng điện ước đạt 99%; Số thôn, buôn, bon có điện lưới quốc gia đạt gần 100%. Tốc độ tăng dân số tự nhiên ước đạt 1,0%, mức tỉ lệ giảm sinh ước đạt 0,8‰; Dân số bình quân ước đạt 637,9 ngàn người. Số lao động được tạo việc làm tăng thêm 17.660 lượt người, đạt 98%KH; Đào tạo nghề cho 5.900 người/KH 3.800 người, vượt KH; Tỉ lệ người dân trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội đạt 10,44%, đạt KH. Tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 3,5%, trong đó tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm 4%, gần đạt KH. Các chỉ tiêu về Y tế đạt kế hoạch: Tỉ lệ xã đạt tiêu chuẩn quốc gia về y tế ước đạt 70%; Tỉ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế ước đạt 90%. Kiểm tra và công nhận thêm 20 trường đạt chuẩn quốc gia; Tỉ lệ dân số trong độ tuổi THPT đi học ước đạt 70,14%, vượt KH. Tỉ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa ước đạt 81,2%; Tỉ lệ thôn, bon, tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa ước đạt 83,2%; Tỉ lệ xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa ước đạt 40,54%; Tỉ lệ cơ quan đạt danh hiệu văn hóa ước đạt 95,3%, đạt KH. Ước thêm 06 xã đạt chuẩn nông thôn mới (lũy kế đạt 28 xã), mỗi xã đạt bình quân 15 tiêu chí, đạt KH.

Có 05/16 nhóm chỉ tiêu ước không đạt kế hoạch, chiếm 31,25%, gồm:

Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP (giá 2010) ước đạt 5,91%/KH 7,91%, không đạt KH. Theo công bố của Tổng cục Thống kê: Tăng trưởng GRDP ước đạt 4,65%, xếp thứ 02/05 tỉnh khu vực Tây Nguyên, cao hơn mức bình quân chung toàn quốc (tăng trưởng GDP cả nước ước đạt 3%); GRDP bình quân đầu ng¬ười ước đạt 49,74 triệu đồng/KH 51 triệu đồng, không đạt KH; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 10.223 tỷ đồng/KH 18.000 tỷ đồng, không đạt KH; Tổng thu NSNN trên địa bàn ước đạt 2.440 tỷ đồng/KH 2.700 tỷ đồng, không đạt KH. Số vụ phá rừng giảm 7,55%, diện tích rừng bị phá giảm 21,7 %/KH giảm 50% số vụ và diện tích, không đạt KH; Tỷ lệ che phủ rừng ước đạt 38%/KH 39,3%, không đạt KH (riêng chỉ tiêu trồng rừng tập trung ước đạt 1.083 ha/KH 1.000 ha, vượt KH).
 

aea84ea9 0b6a 46bb a9e6 fd5f0bbfcbc6?t=1608018320669
Đ/c Vũ Tá Long - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đăk Glong phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Phương hướng, giải pháp chỉ đạo, điều hành năm 2021 với  mục tiêu tổng quát là tiếp tục các giải pháp chủ động phòng chống đại dịch Covid-19 cùng với quyết tâm phấn đấu đạt cao các chỉ tiêu, đặt bản lề, tạo động lực để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Giữ nghiêm kỷ cương hành chính, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực tăng trưởng. Nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu các ngành kinh tế, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư và năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Thực hiện tốt các mục tiêu an sinh xã hội và chăm lo đời sống, sức khỏe nhân dân. Phát triển giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực hướng trực tiếp phục vụ cho nhu cầu sản xuất nội tỉnh và xuất khẩu lao động trong những năm tiếp theo. Phát triển văn hóa, thực hiện dân chủ và công bằng xã hội. Nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải quyết căn cơ một số điểm nóng. Củng cố quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. Tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2021: Tăng trưởng GRDP đạt trên 7,18%; trong đó: Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 4,64%; Công nghiệp và xây dựng tăng 12,94%; Dịch vụ tăng 7,32%; Thuế tăng 7,48%. GRDP bình quân đầu người đạt 50,62 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội, đạt trên 16.000 tỷ đồng. Thu ngân sách nhà nước 2.750 tỷ đồng. Tỉ lệ nhựa hóa chung đạt 66%; Tỉ lệ đô thị hóa 28%; Tỉ lệ hộ được sử dụng điện 99%; Tỉ lệ đảm bảo nước tưới cho diện tích cần tưới đạt 81%. Số lao động được tạo việc làm 18 ngàn lượt người; đào tạo nghề cho 4.000 người; 10,5% người lao động trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội. Tỉ lệ hộ nghèo giảm từ 2% trở lên, riêng tỉ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ giảm từ 4% trở lên. Y tế đạt 19,4 giường bệnh/vạn dân; 8,1 bác sỹ/vạn dân; tỉ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 91%. Giáo dục tăng thêm 10 trường đạt chuẩn quốc gia.Tỷ lệ xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới; phường, thị trấn văn minh đô thị 52%. Tập trung thực hiện quản lý khoanh nuôi tái sinh rừng; trồng mới rừng tập trung 1.000 ha; tỉ lệ che phủ rừng trên 38,15%. Tăng thêm 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới (lũy kế 31 xã); Số tiêu chí bình quân mỗi xã trở lên đạt 16 tiêu chí.

Phát biểu kết luận Hội nghị đồng chí Nguyễn Đình Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, năm 2021, UBND tỉnh đề ra 11 nhóm chỉ tiêu với 17 nhiệm vụ giải pháp cụ thể. Các ngành, địa phương phải chủ động bám sát nghị quyết của Tỉnh ủy, Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy để triển khai nhiệm vụ. UBND tỉnh sẽ chỉ đạo quyết liệt các sở, ngành, địa phương để lành mạnh hóa môi trường đầu tư của tỉnh, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đặc biệt là gắn trách nhiệm của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư với các chủ đầu tư. Nếu để dự án chậm tiến độ, không chỉ chủ đầu tư mà cả Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng phải chịu chịu trách nhiệm…

Tác giả bài viết: Tấn Lê - Báo Đăk Nông

Nguồn tin: daknong.gov.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thông báo mời họp
Quy hoạch sử dụng đất
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Thăm dò ý kiến

Đánh giá mức độ hành lòng của người dân về Dịch vụ công

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm3
  • Hôm nay476
  • Tháng hiện tại12,283
  • Tổng lượt truy cập309,964
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây