Bế mạc kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa III

Thứ sáu - 11/12/2020 21:48 84 0
Tạo điều kiện thuận lợi nhất để phát huy tối đa năng lực sản xuất các lĩnh vực, các thành phần kinh tế
Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 11/12, kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục chất vấn lãnh đạo UBND tỉnh; thực hiện công tác nhân sự và bế mạc kỳ họp.
3461 CT 11
Đồng chí Lê Diễn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị cả hệ thống chính trị chuẩn bị tốt, tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Nội dung chất vấn liên quan thiết thực đến đời sống của người dân

Các đại biểu chất vấn trách nhiệm của UBND tỉnh về tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2020, xây dựng GRDP năm 2021; tổng vốn đầu tư toàn xã hội; nguyên nhân và giải pháp khắc phục tình trạng giải ngân đầu tư công đạt thấp; tình hình đầu tư điện mặt trời trên mái nhà; cải thiện chỉ số PCI, cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương hành chính; tình trạng lạm thu trong các trường học; giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo kéo dài; tái định cư cho người dân bị giải tỏa; phòng chống tham nhũng…

Trả lời, giải trình các vấn đề đại biểu quan tâm, cùng với nhận trách nhiệm, chỉ ra nguyên nhân hạn chế trong công tác quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, thừa ủy quyền Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Xuân Hải  khẳng định trong thời gian tới sẽ tăng cường thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương công vụ.

Cụ thể, UBND tỉnh đã ban hành quyết định quy định trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn. Mặt khác, để nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nội vụ thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác cải cách hành chính; kiểm tra đột xuất việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính. UBND tỉnh đã ban hành quyết định quy định đánh giá, xác định chỉ số cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, UBND tỉnh đã chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quán triệt cán bộ, công chức, viên chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, hoặc thực hiện chậm tiến độ được giao.
 

3461 CT 12
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Xuân Hải khẳng định trong thời gian tới sẽ tăng cường thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương công vụ

Phát biểu kết luận phiên chất vấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Diễn cho rằng, nội dung chất vấn mang tính thời sự, liên quan thiết thực đến đời sống của người dân. Câu hỏi nêu ngắn gọn, rõ ràng, đi thẳng vào vấn đề cần chất vấn và tranh luận để làm rõ thêm. Lãnh đạo UBND tỉnh, các đơn vị đã trả lời đi vào trọng tâm, giải trình nghiêm túc và thẳng thắn nhận trách nhiệm về những mặt còn hạn chế của ngành, lĩnh vực mình phụ trách, từ đó có các cam kết nhằm khắc phục, tạo sự chuyển biến tích cực hơn trong thời gian tới.

HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh, các sở, ngành nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ, nghiêm túc những ý kiến của đại biểu HĐND tỉnh, thực hiện các giải pháp có hiệu quả, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thực hiện và khắc phục những hạn chế đã được nêu trong từng lĩnh vực.
 

3461 CT 13
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tôn Thị Ngọc Hạnh trả lời chất vấn về tình trạng lạm thu trong trường học

Thông qua 20 nghị quyết

Trên cơ sở thảo luận dân chủ và xem xét toàn diện, kỹ lưỡng, HĐND tỉnh đã thống nhất thông qua 20 nghị quyết chuyên đề: Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021; Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021-2025; Dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn và thu, chi ngân sách địa phương, phân bổ ngân sách tỉnh năm 2021; Phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh năm 2019; Quy định nội dung chi, mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh; Điều chỉnh cục bộ quy hoạch 3 loại rừng; Quy định khu vực thuộc nội thành của thành phố, thị trấn, khu dân cư không được phép chăn nuôi, vùng nuôi chim yến và chính sách hỗ trợ khi di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn tỉnh; Kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 31 ngày 6/9/2016 của HĐND tỉnh về ban hành chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh; Kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 43 ngày 18/12/2014 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ trên địa bàn tỉnh; Kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 09 ngày 19/7/2019 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh; Kéo dài thời hạn áp dụng Nghị quyết số 15 ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đào tạo lao động kỹ thuật trình độ trung cấp nghề trở lên và giáo viên dạy nghề cơ sở dạy nghề công lập trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2014-2020; Đặt tên đường trên địa bàn TP. Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông năm 2020; Tổ chức lực lượng và một số chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ, phó chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã, thôn đội trưởng trên địa bàn tỉnh; Quyết định giao biên chế công chức năm 2021 trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Đắk Nông; Phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và chỉ tiêu biên chế trong các hội có tính chất đặc thù của tỉnh Đắk Nông năm 2021; Kéo dài thời hạn áp dụng một số nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan đến thời kỳ ổn định ngân sách Nhà nước giai đoạn 2017-2020; Kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách Nhà nước năm 2021; Danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh năm 2021; công tác cán bộ.
 

3461 CT 14
Bỏ phiếu bầu chức danh Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khóa III

Kỳ họp đã bầu ông Nguyên Xuân Thanh, đại biểu HĐND tỉnh giữ chức danh Phó Trưởng Ban Kinh tế- Ngân sách HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021.

Chuẩn bị tốt, tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Sau khi hoàn tất các nội dung, chương trình đề ra, phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Lê Diễn nhấn mạnh: Bước sang năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với nhiều thời cơ và vận hội mới, trong bối cảnh nền kinh tế đất nước, của tỉnh có nhiều thuận lợi đan xen không ít những rủi ro, thách thức. Điều này đòi hỏi phải có sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, nhạy bén, năng động, sáng tạo của các cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành và sự đồng thuận của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
 

3461 CT 15
Biểu quyết thông qua các nghị quyết kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa III

HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết đã được thông qua. UBND tỉnh, các ngành, địa phương nghiên cứu và nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các đại biểu, cử tri và Nhân dân để có giải pháp thiết thực hơn, nhằm tạo chuyển biến tích cực trong lĩnh vực quản lý cũng như bảo đảm tiến độ, chất lượng các giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, an sinh xã hội của tỉnh.

Trước mắt, UBND tỉnh, các cấp, các ngành cần tập trung rà soát, đánh giá kỹ tình hình hoạt động của từng lĩnh vực sản xuất kinh doanh, của từng thành phần kinh tế, từ đó, khẩn trương có biện pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất trong khuôn khổ pháp luật để phát huy tối đa năng lực sản xuất của tất cả các lĩnh vực, các thành phần kinh tế. Đồng thời, các cấp, các ngành, các địa phương cần tập trung, bắt tay ngay vào công việc để bảo đảm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đề ra.
 

3461 CT 16
Kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa III thông qua 20 nghị quyết
Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị, cùng với tập trung triển khai các biện pháp bảo đảm thi hành các nghị quyết mới được thông qua, cả hệ thống chí trị khẩn trương rà soát nội dung công việc, chuẩn bị tốt, tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tác giả bài viết: Phan Tân - Báo Đăk Nông

Nguồn tin: www.baodaknong.org.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Thông báo mời họp
Quy hoạch sử dụng đất
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Thăm dò ý kiến

Đánh giá mức độ hành lòng của người dân về Dịch vụ công

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay572
  • Tháng hiện tại4,280
  • Tổng lượt truy cập285,468
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây