"
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
1 00/BC-UBND 03/05/2023 Dự thảo báo cáo Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng -an ninh tháng 4 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2023
2 .../BC-UBND 28/12/2022 báo cáo dự thảo Đánh giá kết quả và đề nghị công nhận thị trấn Ea T'Ling đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
3 246/QĐ-UBND 11/04/2022 Quyết định thành lập Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập thị trấn Ea T'lLing
4 247/QĐ-UBND 11/04/2022 Quyết định thành lập Tiểu ban An ninh trật tự Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập thị trấn Ea T'Ling
5 249/QĐ-UBND 11/04/2022 thành lập tiểu ban tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập thị trấn Ea T'Ling
6 250/QĐ-UBND 11/04/2022 Quyết định về thành lập Tổ giúp việc Ban tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm thành lập thị trấn Ea T'ling
7 49/UBND-VP 06/04/2022 Phát động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập thị trấn Ea Tling
8 58/TB-UBND 30/03/2022 Lịch tiếp công dân từ ngày 01/04/2022 đến ngày 31/06/2022 tại trụ sở UBND thị trấn Ea T'Ling
9 19/KH-UBND 17/03/2022 Tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập thị trấn Ea T'ling
10 30/KH-UBND 04/01/2022 Kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập thị trấn Ea T'ling
11 04/NQ-UBBC 30/05/2021 Nghị quyết công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn Ea T'ling khóa VII, nhiệm 2021 - 2026
12 77/QĐ-UBND 11/03/2021 Quyết định thành lập Ban bầu cử Đại biểu HĐND thị trấn Ea T'ling, nhiệm kỳ 2021 - 2026
13 01/NQ-UBBC 03/03/2021 Nghị quyết V/v ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn Ea T'ling nhiệm kỳ 2021 - 2026
14 02/TB-UBBC 25/02/2021 Thông báo Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban bầu cử thị trấn Ea T'ling, nhiệm kỳ 2021 - 2026
15 01/TB-UBBC 25/02/2021 Thông báo Về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
16 01/UBBC-TGV 25/02/2021 Công văn V/v đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội và y tế trong cuộc bầu cử
17 64/NQ-HĐND 21/02/2021 Nghị quyết Về việc điều chỉnh dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND thị trấn Ea T'ling nhiệm kỳ 2021 - 2026
18 63/NQ-HĐND 03/02/2021 Nghị quyết Về việc dự kiến số lượng, cơ cấu, thành phần đại biểu HĐND thị trấn Ea T'ling khóa VII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
19 01/KH-UBBC 03/02/2021 Kế hoạch triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn thị trấn Ea T'ling
20 01/QĐ-UBBC 01/02/2021 Quyết định V/v ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND thị trấn Ea T'ling, nhiệm kỳ 2021 - 2026
21 02/QĐ-UBBC 01/02/2021 Quyết định V/v thành lập Tiểu ban giúp việc cho Ủy ban bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn, nhiệm kỳ 2021 - 2026
22 03/QĐ-UBBC 01/02/2021 Quyết định V/v thành lập Tổ thư ký giúp việc cho Ủy ban bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân thị trấn nhiệm kỳ 2021 - 2026
23 09/QĐ-UBND 10/01/2021 Quyết định thành lập Ủy ban bầu cử Đại biểu HĐND thị trấn Ea T'ling nhiệm kỳ 2021 - 2026
24 1834/QĐ-UBND 08/12/2020 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động - Thương binh và xã hội về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19
25 1792/QĐ-UBND 01/11/2020 Quyết định V/v phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính ưu tiên tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở; nghành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
26 365/QĐ-UBND 21/10/2020 Công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
27 209/TB-UBND 19/10/2020 Thông báo cung cấp số điện thoại, đường dây nóng
28 126/2020/NĐ-CP 18/10/2020 NGHỊ ĐỊNH Quy định chi tiết một sốđiều của Luật Quản lý thuế
29 130/TB-UBND 04/10/2020 Thông Báo Lịch tiếp công dân Quý IV năm 2020 tại UBND thị trấn Ea T'ling
30 03/2020/NQ-HĐND 14/07/2020 Ban hành Quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Nông
31 04/TB-HĐND 05/04/2020 Thông báo V/v Lịch tiếp công dân của Thường trực HĐND và Đại biểu HĐND thị trấn EaTling trong quý II năm 2020
32 16/CT-TTg 30/03/2020 Chỉ thị về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID - 19
33 71/TB-UBND 30/03/2020 Thông báo lịch tiếp công dân từ ngày 01/04/2020 đến ngày 30/06/2020 tại trụ sở UBND thị trấn EaTling
34 63/UBND-VP 27/03/2020 Quyết liệt thực hiện đợt cao điểm trong công tác phòng, chống dịch COVID - 19 trên địa bàn thị trấn EaTling
35 03/TB-BCĐ 23/03/2020 Thông báo kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND thị trấn - Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội thi đua yêu nước thị trấn EaTling, lần thứ II (giai đoạn 2021 - 2025) tại cuộc họp ngày 23/03/2020
36 1662/QĐ-UBND 08/10/2019 Quyết định Về việc Công bố danh mục hành chính cấp xã thực hiện tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa và các cơ quan, đơn vị thuộc UBND cấp xã năm 2019
37 1420/QĐ-UBND 25/08/2019 Quyết định V/v phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính ưu tiên tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, nghành; UBND cấp huyện; UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
38 05/QĐ-UBND 13/01/2017 Quyết định về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo chế độ một cửa, cơ chế một cửa liên thông áp dụng tại UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Đăk Nông
39 80/2014/QĐ-TTg 29/12/2014 Quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
40 72/2013/NĐ-CP 14/07/2013 Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
41 310/BTTTT-ƯDCNTT 09/02/2012 Văn bản hướng dẫn áp dụng bộ tiêu chí đánh giá cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
42 24/2011/TT-BTTTT 19/09/2011 Quy định về việc tạo lập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu đặc tả trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
43 2132/BTTTT-VNCERT 17/07/2011 Hướng dẫn đảm bảo an toàn thông tin cho các Cổng/Trang thông tin điện tử
44 19/2011/TT-BTTTT 30/06/2011 Quy định về áp dụng tiêu chuẩn định dạng tài liệu mở trong cơ quan nhà nước
45 1790/BTTTT-VNCERT 19/06/2011 V/v tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông tin cho cổng/trang thông tin điện tử
46 43/2011/NĐ-CP 12/06/2011 Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước
47 01/2011/TT-BTTTT 03/01/2011 Công bố Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật
về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
48 28/2009/TT-BTTTT 13/09/2009 Quy định về việc áp dụng tiêu chuẩn, công nghệ hỗ trợ người khuyết tật tiếp cận, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông
49 26/2009/TT-BTTTT 30/07/2009 Quy định về việc cung cấp thông tin và đảm bảo khả năng truy nhập thuận tiện đối với trang thông tin điện tử của Nhà nước
50 1654/BTTTT-UDCNTT 26/05/2008 Hướng dẫn các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật cho các dự án dùng chung theo Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg (Cổng thông tin điện tử)
Tìm kiếm văn bản
Thông báo mời họp
Quy hoạch sử dụng đất
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Thăm dò ý kiến

Đánh giá mức độ hành lòng của người dân về Dịch vụ công

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập12
  • Hôm nay2,165
  • Tháng hiện tại17,839
  • Tổng lượt truy cập940,268
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây